Prednášky, kurzy a workshopy

Rôzne tematicky orientované prednášky, kurzy a workshopy nesú nielen poučenie, ale taktiež nabádajú účastníkov k ďalšiemu uvažovaniu. Ide o aktivity spojené so vzdelávaním, sústredené na špecifický predmet vzdelávania, pričom účastníci počúvajú prednášajúceho. Sú zamerané na podrobnejšie oboznámenie sa s aktuálnymi úlohami a problémami, ktoré sú predmetom praktickej alebo teoretickej činnosti prítomných účastníkov, s následnou diskusiou a prípadne hypnoterapiou.

Hypnoterapia pomáha zmeniť naučené vzory správania a mať lepší a spokojnejší život.