Meditácie

Meditácie

Meditácia a tréning pozornosti vie upokojiť a stabilizovať Váš srdcovo-cievny systém, dokonca aj znižovať vysoký krvný tlak. Výskumy ukázali, že schopnosť koncentrovať sa zodpovedá aj za pozitívne fyzické zmeny v mozgu

Je dokázané, že meditácia a podobné praktiky zamerané na sústredenie pomáhajú vytvárať nové spojenia medzi neurónmi, ako aj povzbudiť tvorbu nových neurónov. Takáto podpora centrálneho nervového systému je aj prevenciou rôznych typov ochorení, napríklad demencie. 

Koncentračné cvičenia sú praktickým nácvikom koncentrácie. Človek sa pri nich aktívne sústredí na nejakú myšlienku či podnet, napríklad pozoruje svoje dýchanie. Koncentrácia je časť, ktorú vykonáva človek sám. 

Predstavuje sústredené venovanie pozornosti nejakému objektu, predmetu. V tomto prípade človek prejavuje živý záujem a snahu tento objekt spoznať. Predmetom koncentrácie môže byť prírodný objekt, umelecké dielo alebo aj myšlienka obsahujúca hlbšiu múdrosť.

Za meditáciu je označovaný práve stav, ktorý prichádza samovoľne v dôsledku tejto aktívnej koncentrácie.